Szakértői, tanácsadói feladatok

 • Akkreditált laborvizsgálatok elvégeztetése, kiértékelése
 • Engedélyeztetés
 • Környezetvédelmi belső szabályozás
  • elkészítése,
  • felülvizsgálata,
  • aktualizálása,
 • Légszennyező pontforrás emissziós mérése
 • Előadói feladatok ellátása,
 • Környezetvédelmi szemlék lebonyolítása, jegyzőkönyv-készítés,
 • Intézkedési javaslatok kidolgozása.
 • Környezetvédelmi, környezetirányítási auditokra való felkészítés
 • Belső auditori feladatok elvégzése

Környezetvédelmi okmányok elkészítése, a bejelentések elvégzése

 • Termékdíj – negyedéves bevallások elkészítésének ügyintézése
 • Környezetterhelési díj (levegő, víz, talaj) kiszámítása és bejelentése
 • Pontforrás működési engedélyek kérelmének segítése
 • Légszennyezés mértéke, éves bejelentés,
 • Hulladékkal kapcsolatos éves adatszolgáltatás elkészítése, bejelentése
 • Hulladék nyilvántartás kialakításának segítése,
 • Adatszolgáltatás elvégzése,
 • Vízjogi üzemeltetési engedély kérelem,
 • Vízminőség védelmi alap (VAL) bejelentése,
 • VÉL éves bejelentések.

Rendszeres környezetvédelmi feladatok ellátása

 • Veszélyforrások feltárása, megszüntetésére javaslattétel és a javaslatok kivitelezésének segítése
 • Hibafeltárás, korrigálási javaslattétel, hibaelhárítás,
 • A Megbízónál előforduló veszélyes anyagok besorolása (EWC kód).

Ellenőrzések elvégzésének a támogatása

 • Önellenőrzési terv elkészítése,
 • Időszakos külső és belső környezetvédelmi auditok,

Jogszabályi változások

 • Naprakész követése,
 • Kapcsán feljegyzés készítése és küldése a Megbízó részére.

A Megbízó képviselete

 • Kapcsolattartás a hatóságokkal,
 • Érdekképviselet a hatósági ellenőrzések alkalmával.