Miért fontos egy vállalkozás esetében a munkavédelem, tűzvédelem és környezetvédelem?

Egyrészt a törvények pontosan meghatározzák a vállalkozások tevékenységeire vonatkozó elvárásokat a munkavédelem, tűzvédelem és környezetvédelem kapcsán. Az ellenőrzések során feltárt, illetve különösen a komoly problémák esetén felmerülő hiányosságok pedig súlyos anyagi büntetéssel járnak.

A munkavédelem, tűzvédelem pontos ismerete, a megfelelően végiggondolt szabályzatok és a megelőzés tudatos megtervezése valóban védelmet jelentenek! Kevesebb baleset, mérsékeltebb vagyoni kár és minimális munkaidőkiesés a jellemző az olyan vállalatok működésére, amelyek a vállalat védelmére valóban kiemelt figyelmet fordítanak.

Kinek érdemes szolgáltatóhoz fordulni?

A szabályzatok, az intézkedési terv megfelelő minőségű elkészítéséhez, illetve a folyamatok megfelelő kialakításához szükséges a törvények naprakész ismerete, és egy olyan mélységű rutin, amelyet csak egy ezzel foglalkozó szakember képviselhet.

Miben más az Igniplus?

Cégcsoportunk specialitása, hogy az összes vállalatvédelmi feladatot képes egymaga ellátni, az ügyfeleink számára ezért egyszerűbb a folyamatok kézben tartása. A teljes körű szolgáltatásportfóliónak köszönhetően ráadásul képesek vagyunk versenyképesebb ajánlatot adni Ügyfeleinknek.

Egyes iparágak esetében jellemző, hogy több helyszínen, akár ideiglenesen kihelyezett módon végzik tevékenységüket. Az Igniplus cégcsoport az országban bárhol képes elvégezni a szükséges feladatokat, ami jelentősen leegyszerűsíti a feladatát a rugalmasságot igénylő ügyfélnek, például egy építőipari kivitelezőnek.

Igaz, hogy gyakran kell oktatást tartani a munkavállalóknak?

Amikor munkába áll egy munkavállaló, akkor kell őt kötelezően oktatásban részesíteni. Ezt követően pedig akkor kell ismételten elvégeznie az oktatást, amikor korábbi munkaköre vagy munkahelye megváltozik. Szintén kötelező az oktatás munkaeszköz átalakításakor vagy egy új munkaeszköz üzembe helyezésekor, új ipari technológia bevezetésekor.

Nagyon fontos, hogy a munkavédelmi oktatás nélkül a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható!

Az egyéni vállalkozóknak is foglalkozniuk kell tűzvédelmmel és munkavédelemmel?

A tűzvédelmi és munkavédelmi jogszabályok még az egyéni vállalkozókra is vonatkoznak, amennyiben szervezett munkavégzéssel kapcsolatosan történik a vállalkozó tevékenysége.

Kinek kötelező a tűzoltó készülék?

Minden gazdálkodó szervezetnek kötelező tűzoltó készüléket üzemben tartani, ráadásul negyedévente kötelező az üzembentartói felülvizsgálatokat ellátni, illetve a jogszabályban előírt időszakonként karbantartást is kötelező elvégezni.