tűzvédelem

“Elmarad a bírság! Kevesebb a leállás!”

A tűzvédelem kapcsolatos tanácsadói, megbízotti és szakértői feladatokat Magyarország teljes területén képesek vagyunk elvégezni. Ügyfeleink tűzvédelmi feladatait teljes körűen ellátjuk, így teljes nyugalomban végezhetik munkájukat. Sőt, kimutathatóan hatékonyabban dolhozhatnak, hiszen a Bennünket választó vállalkozásoknál minden alkalommal csökkent a munkaidő kiesések, leállások száma és időtartama, ami még inkább javítja a kapcsolódó költségek megtérülését.

Miért választanak bennünket?

Az országban bárhol képesek vagyunk a vállalkozások tűzvédelmi feladatainak teljes körű ellátására. Ügyfeleink továbbá azért is szeretnek velünk dolgozni, mert komplex helyzetekben is segítünk a tűzvédelmi előírásoknak való megfelelésben és örömmel vállaljuk el a tűzvédelem kapcsán az összes felmerülő feladat elvégzését:

 • Tűzvédelmi okmányok elkészítése (Tűzvédelmi Szabályzat tűzvédelmi üzemeltetési napló vezetése, készítése.
 • Időszakos és rendkívüli tűzvédelmi oktatások elvégzése.
 • Beszerzések, szerződéskötések időszakos véleményezése.
 • Tűzvédelmi oktatás (akár e-oktatás, igény szerint) elbonyolítása.
 • e-Tűzvédelmi üzemeltetési napló folyamatos vezetése.

Tűzvédelem: a megelőzés mindenekelőtt!

A tűzvédelem egyik kulcsfontosságú fogalma és egyben fő célja a megelőzés. A megelőzés során hozott intézkedések arra szolgálnak, hogy tűzvédelemhez kapcsolódó összes veszélyforrást megszüntessék, vagy ha ez nem lehetséges, akkor legalábbis minimálisra csökkentsék. A klasszikus prevenciós intézkedések mellett támogatjuk ügyfeleinket a passzív tűzvédelem kialakításában is.

Passzív tűzvédelem

Az ellenőrizhetetlenül fellépő, váratlan tűzesetek elleni védekezés kapcsán kiemelten foglalkozni kell a tűzvédelemmel, már a tervezőasztalon az épület megtervezésekor, illetve később, a kivitelezés során.

A passzív tűzvédelem legfontosabb elemei:

 • acélszerkezetek tűzvédelme,
 • faszerkezetek tűzvédelme,
 • tűzvédelmi lezárások, tűzgátló tömítések,
 • dilatációs hézagok tömítése,
 • födémek, födémszerkezetek tűzvédelme (vasbeton).

Hő és füstelvezetés

 • természetes gravitációs hő -és füstelvezetés
 • gépészeti füstelvezetés

Mérnöki szaktanácsadás

 • építmények tűzvédelme:
  • építész tűzvédelmi szakértői tevékenység
   • tűzvédelmi tervfejezet készítése
  • gépész tűzvédelmi szakértői tevékenység
 • tűzmodellezés (felkészülés, tervezés, illetve a tázvédelmi teendők gyakorlás)
 • tűzvédelmi tervezés:
  • a beépített tűzjelző berendezés létesítésének, átalakításának engedélyezési eljárásához és a kivitelezéshez szükséges dokumentáció elkészítése, illetve a folyamat menedzselése
  • a beépített tűzoltó berendezés létesítésének, átalakításának engedélyezési eljárásához és a kivitelezéshez szükséges dokumentáció elkészítés, illetve átadása a Megrendelő részére
  • építésügyi tűzvédelmi tervezői tevékenység

SZAKMAI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

A tűzvédelmi kockázatokat biztos anyagi háttérrel átvállaljuk ügyfeleinktől. Társaságunk 50 millió forintos értékhatárig rendelkezik szakmai felelősségbiztosítással az esetleges mulasztásunk miatt kirótt bírságok kapcsán. Ezen a területen van a legkevesebb tapasztalatunk, ugyanis fennállásunk óta még egyszer sem kellett élnünk ezzel a lehetőséggel. Munkánk minőségét a legmagasabb elvárásoknak való megfelelést igazoló tanúsítványokkal tudjuk igazolni, illetve rendelkezünk a tűzvédelmi feladatok elvégzéséhez szükséges összes jogosítvánnyal.

Sikerünkre a legfényesebb bizonyíték mégis az, hogy a tűzvédelemhez kapcsolódó üzleti együttműködéseink egynegyede már közel 15 éves.

HOGYAN DOLGOZUNK?

 • Megelőzés-orientált szemlélettel és hatóság-fókuszú nagyítóval vizsgáljuk a vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódó tűzvédelmi folyamatokat.
 • A problémák megelőzésében hiszünk, az intézkedési terv elkészítésekor a prevenciót tartjuk szem előtt.
 • Teljes körű tűzvédelmi szakszolgáltatásokat nyújtunk ügyfeleinknek.
 • Nálunk a kisvállalkozások is nagyvállalati szintű kiszolgálásban részesülnek.
 • Megszervezzük és a lebonyolítjuk a tűzvédelmi oktatásokat.
 • Rendszeresen hasznos tűzvédelmi információkkal látjuk el ügyfeleinket.
 • Támogatjuk a munkavállalók tudatformálását a balesetek megelőzése érdekében
 • Szaktanácsadással segítjük a munkáltatók döntéseit.

Tűzfelhő

Online dokumentumkezelő

A tűzvédelmi szolgáltatások kritikus eleme, hogy a tevékenység során keletkezett dokumentumok a megfelelő módon legyenek elérhetők az arra jogosult ügyfelek számára. Az Igniplus egy web-alapú dokumentumkezelő rendszert hozott létre a feladat megoldására, amely az Ügyintézők és minden, a megfelelő jogosultsággal rendelkező ügyfél számára képes elérhetővé tenni a megfelelő dokumentumokat.

A kifinomult jogosultság kezelésnek köszönhetően az ügyfelek oldalán is meghatározható, hogy az egyes telephely vezetők csak a saját dokumentumaikhoz férhessenek hozzá, míg a felsőbb szintű vezetőknek akár az összes telephely dokumentumához legyen hozzáférése.

SZOLGÁLTATÁSAINK A TŰZVÉDELEM TERÜLETÉN

Tűzvédelmi szakértői tevékenység:

 • építési engedélyezési eljárásban tűzvédelmi tervfejezet készítése,
 • átalakítások tűzvédelmi szakértői dokumentáció készítése, tervezés,
 • a kivitelezés tűzvédelmi szempontú nyomonkövetése, szemlék lebonyolítása,
 • jegyzőkönyvek készítése,
 • hatékonyság-fókuszú tanácsadás,
 • intézkedési javaslatok kidolgozása.

Tűzvédelmi tanácsadói, előadói feladatok

 • Időszakos szemlék, auditok lebonyolítása,
 • Részvétel az esetlegesen keletkezett tűzesetek kivizsgálásának lebonyolításában
 • Jogszabályi változások
  • követése, naprakész ismerete,
  • kapcsán feljegyzés készítése és küldése a Munkaadó számára.
 • Tűzvédemi okmányok elkészítése
  • Tűzvédelmi Szabályzat
  • Tűzriadó terv
  • Kiürítés számítás
  • Menekülési útvonal rajz
 • Megbízó képviselete a Hatóságok felé
  • kapcsolattartás a tűzvédelmi hatóságokkal,
  • érdekképviselet a hatósági ellenőrzések alkalmával.
 • RB övezethatár térkép
 • Villamos rendszerek felülvizsgálata
  • Tűzvédelmi szabványossági vizsgálat
  • Érintésvédelmi felülvizsgálat
  • Villámvédelmi felülvizsgálat

Tűzvédelmi oktatás online / személyesen

 • oktatási tematika elkészítése a cég igényei alapján kialakítva,
 • tűzvédelmi oktatás lebonyolítása,
  • frontális oktatás
  • távoktatás online eszközökkel
 • tűzvédelmi szakvizsgák szervezése,
 • távoktatás, költségkímélő megoldással!

Tűzvédelmi eszközök felülvizsgálata karbantartása, időszakos javítása

 • tűzoltó készülékek,
 • tűzoltó vízforrások,
 • tűzcsapok vízhozam és nyomásmérése,
 • tűzjelző rendszerek,
 • füstelvezető nyílászárók és rendszerek,
 • tűzgátló ajtók, nyílászárók és csappantyúk,
 • egyéb tűzgátló elemek és berendezések felülvizsgálata, karbantartása.

Tűzesetek

 • kivizsgálásban való közreműködés, hatóság kérésére,
 • adatszolgáltatás,
 • kapcsolódó ügyintézés.

J

M

Hatékony ügyfélszolgálat

 • Személyes kapcsolattartó minden partnerünknek,
 • Gyors döntés, hatékony intézkedés
 • Online feladat menedzsment és dokumentumtár (IGNIPLUS Tűzfelhő)

A KÖTELEZETTSÉGEKRŐL

A tűzvédelem jogi háttere

A tűzvédelmi kötelezettségeket a Tűzvédelmi törvény és 2015. március 5-től az új 54/2014. BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) határozza meg. A Tűzvédelmi Szabályzat készítési kötelezettségét a 2015. decemberében módosított 30/1996 (XII. 6.) BM rendelet írja elő. Az ingatlan tűzvédelmi kötelezettségeinek teljesítésért az annak kezelésével megbízott személy (pl. üzemeltető cég, közös képviselő, intézőbizottság elnöke) vagy szervezet felelős.
Az előírások betartását az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség, mint elsőfokú tűzvédelmi hatóság ellenőrzi és a szabálytalanságokért a hatósági bírságokról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján szab ki bírságot, amely a Ttv. 43. § alapján adók módjára behajtandó köztartozás. A hatósági ellenőrzés előzetes írásos kiértesítést követően vagy kiértesítés nélkül, váratlanul történik. Ugyanakkor, a közérdekű, lakossági bejelentésre a hatóság azonnali ellenőrzést tart.

A kötelező tűzvédelmi dokumentáció tartalmi követelményei

Tűzvédelmi szabályzat

Kinek kötelező a tűzvédelmi szabályzat elkészítése?

 • az öt főnél több munkavállalóval dolgozó vállalkozásoknak.
 • ha az üzemeltetett létesítményben van olyan helyiség, amelynek befogadóképessége meghaladja az 50 főt
 • kereskedelmi szálláshelyeken

Mik a szabályzat kötelező tartalmú elemei?

 • személyi, időbeli, területi hatály meghatározása,
 • munkaköri feladatok, kötelességek meghatározása
 • a különböző helyiségek tűzvédelmi előírásainak ismertetése
 • a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos teendők meghatározása
 • kiürítés számítás elkészítése (nem minden esetben)
 • Tűzriadó Terv (nem minden esetben)
 • tűz esetén követendő magatartást
 • alaprajzot a tűzoltó készülékek és egyéb lényeges pontok feltüntetésével

Tűzvédelmi Házirend

A háromnál több építményszinttel rendelkező és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles írásban kidolgozni, Tűzvédelmi Házirend elnevezéssel kiadni az épületre, épületrészre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, és gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.

A Tűzvédelmi Házirend az épületre, épületrészre vonatkozóan tartalmazza:

  • a tűzjelzés tartalmi követelményeit,
  • az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait,
  • a tárolásra vonatkozó előírásokat,
  • a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat,
  • a tűzjelző- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait,
  • a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokat,
  • a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatait,
  • a tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára vonatkozó előírásokat és
  • a készítője nevét, elérhetőségét, aláírását, valamint a készítés dátumát.

Tűzvédelmi szabályzatot középfokú vagy felsőfokú tűzvédelmi végzettséggel rendelkező szakember készíthet.

A legfontosabb tűzvédelmi kötelezettségek

 • gondoskodni kell az ingatlan tűzvédelméről az 54/2014 (XII. 5.) BM rendeletben meghatározottaknak megfelelő oltóeszközről, karbantartott tűzoltó készülék felszerelésével.
 • gondoskodni kell az ingatlanban munkát végzők dokumentált tűzvédelmi tájékoztatásáról, oktatásáról, melynek legfontosabb elemei a helyiség és a tevékenység tűzvédelmi szabályai, valamint a tűzoltás és menekülés tudnivalói. (Ttv 18. és 19. §)
 • ki kell dolgozni a kapcsolódó tűzvédelmi szabályzatokat, illetve a menekülési tervet (ez a Tűzriadó Terv),
 • a felszerelt tűzvédelmi eszközök (pl. tűzoltó készülék, tűzjelző, hő- és füstelvezető rendszer) ellenőrzéseit rendszeresen el kell végezni.
 • dokumentálni kell a felülvizsgálatot a Tűzvédelmi Üzemeltetési Naplóban.
 • minden tűzvédelmi dokumentációt iktatni és tárolni kell.
 • ellenőrizni kell a tűzvédelmi szabályok megismertetését, betartását.
 • fel kell hívni az ingatlanban működő vállalkozások vezetőinek figyelmét arra, hogy az épület lakóinak tűzbiztonsága érdekében kötelesek a számukra előírt tűzvédelmi feltételeket biztosítani, követelményeket betartani.
 • gondoskodni kell az ingatlan tűzvédelmi eszközeinek beszerzéséről, rendszeres, szakember általi ellenőrzéséről.
 • kiemelt feladat a készenlétben tartott tűzoltó készülékek, beépített tűzvédelmi berendezések (tűzjelző, hő- és füstelvezető, fali tűzcsap, száraz tűzivíz-vezeték rendszer, szellőző berendezés, tűz- vagy füstgátló ajtók stb.) jogszabályban előírt rendszerességű felülvizsgálata, karbantartása. A Tűzvédelmi Üzemeltetési Naplóban rögzített esetleges hibákat ki kell javíttatni, a hiányosságokat pedig pótolni kell.
 • az ingatlanban a menekülést segítő utánvilágító táblák, tájékoztató feliratok, a közlekedési (menekülési) útvonalak ellenőrzése, szükség esetén pótlása, a megfelelő részeken a szabad átjárás biztosítása.

Lexikon

Tűz: égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, testi épségre, anyagi javakra

Tűzvédelem: tűzesetek megelőzése, tűzoltási feladatok ellátása, tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása

Tűzszakasz: építmény, vagy szabadtéri terület azon egysége, amely a többi egységektől meghatározott éghetőség és tűzállóság, illetve meghatározott tűztávolságok választanak el

Tűzveszélyes tevékenység: az tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel és/vagy nyílt lánggal, parázslással, szikrával jár.

Veszélyességi övezet: a helyiségben vagy a szabadtérben lévő anyagnak, gépnek, berendezésnek tűzvédelmi szempontból önállóan értékelendő környezete, térrésze.

írjon nekünk!

esettanulmányok / referenciák