Munkavédelem

Az Igniplus cégcsoport Magyarország teljes területén, teljes körűen képes elvégezni az ügyfelek munkavédelemmel kapcsolatos feladatait.
Ügyfeleink büntetésmentesen, teljes nyugalomban végezhetik munkájukat, sőt, még hatékonyabban is, hiszen a Bennünket választó vállalkozásoknál minden alkalommal csökkent a munkaidő kiesések, leállások száma és időtartama, ami még inkább javítja a kapcsolódó költségek megtérülését.

Cél: a kockázat minimalizálása

Abban hiszünk, hogy a szabályok betartása, az alapos felkészülés és a gondos adminisztráció nem csak egy felesleges kötelem, hanem az egyetlen biztosíték arra, hogy nem történik baj, vagy ha mégis, akkor nem jár (akár a teljes vállalkozást tekintve) katasztrofális következményekkel. Ezért minden lehetséges módon ügyelünk arra, hogy ügyfeleinknél tartott tűz- és munkavédelmi oktatásunk valódi tudást adjon a munkavállalóknak, ismerjék teendőiket, megfelelően használják védőeszközeiket, és tisztában legyenek a szabályokkal, hogy ennek megfelelően be is tartsák azokat.
Arra törekszünk, hogy a mi munkánk minősége és színvonala legyen a jellemző Ügyfeleink vállalati védelmére, az ellenőrzés pedig csak egy unalmas rutinfeladat legyen a korábbi adrenalin-sokkot jelentő vizsgálati élmény helyett.

„A VÁLLALATI VÉDELEM TERHEIT LEVESSZÜK A VÁLLÁRÓL”

SZAKMAI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Fontosnak tartjuk, hogy a meglévő kockázatok kapcsán biztos anyagi háttérrel szolgálhassuk ügyfeleinket, ezért társaságunk ötven millió forintos értékhatárig szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik, a mi mulasztásunk miatt kirótt bírságok kapcsán. Fennállásunk óta egyszer sem kellett élnünk ezzel a lehetőséggel.
Munkánk minőségét a legmagasabb elvárásoknak való megfelelést igazoló tanúsítványokkal tudjuk igazolni, illetve rendelkezünk a feladatok elvégzéséhez szükséges összes jogosítvánnyal, ám sikerünkre a legfényesebb bizonyíték mégis az, hogy üzleti együttműködéseink egynegyede már közel 15 éves.

HOGYAN DOLGOZUNK?

 • Hatóságorientált szemlélettel vizsgáljuk a vállalkozás tevékenységét, és tervezzük meg a szükséges feladatokat.
 • A legfontosabb feladatnak a prevenciót, a problémák megelőzését tekintjük.
 • Teljes körű munkavédelmi szakszolgáltatásokat nyújtunk ügyfeleinknek.
 • A KKV-k is nagyvállalati szintű kiszolgálásban részesülnek.
 • Megszervezzük és a lehető legkevesebb kieséssel bonyolítjuk le a munkavédelmi oktatást.
 • Rendszeresen hasznos munkavédelmi információkkal látjuk el ügyfeleinket.
 • Támogatjuk a munkavállalók tudatformálását a balesetek megelőzése érdekében
 • Szaktanácsadással segítjük a munkáltatók döntéseit.

SZOLGÁLTATÁSAINK A MUNKAVÉDELEM TERÜLETÉN

Szakértői feladatok

 • súlyos és halálos balesetek munkavédelmi, igazságügyi szakértői vizsgálata,
 • munkavédelmi szabályozás elkészítése, felülvizsgálata, aktualizálása,
 • előadói feladatok ellátása,
 • munkavédelmi szemlék,
  • jogszabály szerinti elvégzése,
  • jegyzőkönyvek elkészítése,
  • intézkedési javaslatok kidolgozása

Munkavédelmi tanácsadói és előadói feladatok ellátása

 • munkavédelmi szemlék az auditok lebonyolítása,
 • munkahelyi balesetek
  • kivizsgálása,
  • jegyzőkönyvek elkészítése,
  • kapcsolódó ügyintézés.
 • veszélyforrások feltárása és megszüntetése,
 • hibafeltárás, korrigálási javaslattétel, hibaelhárítás,
 • létesítmény, munkahely, munkaeszköz technológia üzembe helyezés előtti munkavédelmi vizsgálata,
 • veszélyes és nem veszélyes munkaeszközök, gépek munkavédelmi üzembe helyezése, kötelező, időszakos felül vizsgálata,
 • munkavédelmi akkreditált laboratóriumi mérések elvégeztetése,
 • emelő berendezések időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálata,
 • védőeszközök megfelelőségének felülvizsgálata
 • villamos biztonsági felülvizsgálat
  • tűzvédelmi szabványossági vizsgálat
  • érintésvédelmi felülvizsgálatok
  • villámvédelmi vizsgálat.
 • okmányok elkészítése (a teljesség igénye nélkül):
  • munkahelyi-, kémiai-, biológiai- és legionella kockázatértékelések,
  • egyéni védőeszközök juttatásának rendje, alkalmazás munkavédelmi feltétele,
  • okmányok folyamatos aktualizálása,
  • hatósági adatszolgáltatás határidőre
 • Jogszabályi változások
  • naprakész követése,
  • kapcsán feljegyzés készítése és küldése a Munkaadó számára
 • A Megbízó képviselete
  • kapcsolattartás a hatóságok felé,
  • érdekképviselet a hatósági ellenőrzések alkalmával
 • Az előírásoknak megfelelő körülmény megteremtése
  • biztonságos, egészséges környezet meghatározása, megvalósítása,
  • munkaruházat, védőfelszerelések beszerzésében való közreműködés.

Munkavédelmi oktatás online vagy személyesen

 • oktatás tematikai elkészítése,
 • munkavédelmi oktatás lebonyolítása,
 • távoktatás, költségkímélő megoldással!

Rugalmas, ügyfélbarát szolgáltatásokat nyújtunk

 • Megbízásainkat nemcsak havidíjas, hanem eseti megállapodás alapán is ellátjuk!
 • Országos lefedettség – bárhol, területi kötöttség nélkül is kiszállnak munkatársaink!
 • Távoktatás – online eszközökkel, költségkímélő megoldással!

M

M

A KÖTELEZETTSÉGEKRŐL

A Munkáltatók főbb feladatai

 • A munkaeszközökre, gépekre, veszélyes anyagokra, a munkavállalót érő terhelésekre, valamint a munkahellyel összefüggő kockázatok értékelése.
 • Veszélyes anyagokra vonatkozó kémiai kockázatelemzés.
 • Munkavédelmi oktatás biztosítása minden munkavállalónak.
 • A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések esetén a törvényeknek megfelelő vizsgálat és eljárás biztosítása.
 • Gépek munkavédelmi üzembe helyezése.
 • Kollektív védelem, illetve egyéni védőeszközök biztosítása a munkavállalók számára.
 • Orvosi vizsgálatok rendjének a meghatározása.
 • Mentési terv készítése.
 • Egységes és átfogó megelőzési stratégiát kialakítása.
 • Munkabiztonsági és munka-egészségügyi tevékenységek kapcsán szakember megbízása.

A kötelező mérési dokumentáció tartalma

 • Az alkalmazottak részére az orvosi vizsgálatok rendje.
 • Az egyéni védőeszköz-juttatás rendje.
 • Kockázatértékelés.
 • Munkavédelmi szabályzat (egyik fontos melléklete a munkabaleseti jegyzőkönyv).
 • Munkavédelmi oktatás biztosítása.
 • Az oktatási tananyag, kiegészítve elsősegély-nyújtási ismeretekkel.
 • Az oktatási napló biztosítása, kitöltése és hitelesítése.

írjon nekünk!

esettanulmányok / referenciák