KÖRNYEZETVÉDELEM

KÖRNYEZETVÉDELEM JELENTŐSÉGE

Az emberiséget az általa jelenleg birtokolt tudás, technológia és kapacitás képessé teszi arra, hogy elpusztítsa magát és környezetét. Ugyanilyen módon képes az emberiség arra is, hogy egy, a mainál élhetőbb világot teremtsen meg. A környezetvédelem és a fenntarthatóság egy ilyen történelminek mondható helyzetben olyan cél, amely felülírja a korábbi társadalmi dinamikákat és szokásokat.

Ma már mindenki számára egyértelmű, hogy csak akkor lehet tisztább és egészségesebb a bolygónk, ha az egyének és a vállalatok, vállalkozások is odafigyelnek a természetre! A vállalatoktól a lakosság ma már egyre inkább elvárja a környezettudatos, “zöld” hozzáállást! A vásárlási döntések meghozásakor pedig az ár mellett ma már a legfontosabb tényező az, hogy az adott termék vagy szolgáltatás megfelelően környezetkímélő-e. S míg korábban a környezetvédelem nem számított igazán, ma már komoly veszteséget okozhat, ha egy vállalatról kiderül, hogy nem tartja be a környezetvédelmi előírásokat.

Az Igniplus cégcsoport Magyarország teljes területén, teljes körűen képes elvégezni az ügyfelek környezetvédelemmel kapcsolatos feladatait.

CÉL: „HOGY UNOKÁINK IS LÁTHASSÁK…”

Az Inginplus Cégcsoport biztosítja vállalkozása megfeleltetését a környezetvédelmi elvárásoknak, emellett segítünk a kollégák oktatásában, és támogatjuk a környezettudatos szemlélet bevezetését a vállalati kulturába.

Az Igniplus cégcsoport környezetvédelmi tanácsadással és ehhez kapcsolódóan teljes körű szolgáltatásokkal az ügyfelek előírásoknak megfelelő működését. A kötelező feladatok mellett arra is fogyelmet fordítunk, hogy megtaláljuk az ügyfeleink számára pénzügyi szempontból is kedvező megoldásokat. Így a bolygónak jó lesz, az végeredményben az Ön vállalkozása is jól jár.

Szakembereink több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a környezetvédelem területén. Szaktudásunk, és kiterjedt szakmai tapasztalatunk mellett a jogszabályok pontos és naprakész ismeretének köszönhetően végzünk Ügyfeleink részére hatékony munkát. Természetesen az összes szükséges környezetvédelmi szakértői jogosultsággal rendelkezünk.

Cégcsoportunk komplex környezetvédelmi szolgáltatásokat nyújt Magyarország egész területén. Az engedélyezés, a mérések megszervezése, az adatszolgáltatás, tervezés és a felülvizsgálatok elvégzésében egyaránt segítünk. Célunk, hogy Ön biztonságban érezze magát, cége zavartalanul végezhesse a tevékenységét és a nap végén a bolygó is zöldebb lehessen!

SZAKMAI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Fontosnak tartjuk, hogy a meglévő kockázatok kapcsán biztos anyagi háttérrel szolgálhassuk ügyfeleinket,
ezért társaságunk ötven millió forintos értékhatárig szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik, a mi mulasztásunk
miatt kirótt bírságok kapcsán. Fennállásunk óta egyszer sem kellett élnünk ezzel a lehetőséggel.
Munkánk minőségét a legmagasabb elvárásoknak való megfelelést igazoló tanúsítványokkal tudjuk
igazolni, illetve rendelkezünk a feladatok elvégzéséhez szükséges összes jogosítvánnyal, ám sikerünkre
a legfényesebb bizonyíték mégis az, hogy üzleti együttműködéseink egynegyede már közel 15 éves.

HOGYAN DOLGOZUNK?

 • Hatóságorientált szemlélettel vizsgáljuk a vállalkozás tevékenységét, és tervezzük meg a szükséges feladatokat.
 • A legfontosabb feladatnak a prevenciót, a problémák megelőzését tekintjük.
 • Teljes körű munkavédelmi szakszolgáltatásokat nyújtunk ügyfeleinknek.
 • A KKV-k is nagyvállalati szintű kiszolgálásban részesülnek.
 • Megszervezzük és a lehető legkevesebb kieséssel bonyolítjuk le a munkavédelmi oktatást.
 • Rendszeresen hasznos munkavédelmi információkkal látjuk el ügyfeleinket.
 • Támogatjuk a munkavállalók tudatformálását a balesetek megelőzése érdekében
 • Szaktanácsadással segítjük a munkáltatók döntéseit.

SZOLGÁLTATÁSAINK A KÖRNYEZETVÉDELEM TERÜLETÉN

Szakértői, tanácsadói feladatok

 • akkreditált laborvizsgálatok elvégeztetése,
 • engedélyeztetés
 • környezetvédelmi szabályozás
  • elkészítése,
  • felülvizsgálata,
  • aktualizálása,
 • légszennyező pontforrás emissziós mérése
 • előadói feladatok ellátása,
 • környezetvédelmi szemlék lebonyolítása, jegyzőkönyv-készítés,
 • intézkedési javaslatok kidolgozása.

Környezetvédelmi okmányok elkészítése, a bejelentések elvégzése

 • termékdíj – negyedéves bevallások elkészítésének ügyintézése
 • környezetterhelési díj (levegő, víz, talaj) kiszámítása és bejelentése
 • pontforrás működési engedélyek kérelme
 • légszennyezés mértéke, éves bejelentés,
 • hulladékkal kapcsolatos éves adatszolgáltatás elkészítése, bejelentése
 • hulladék nyilvántartás kialakításának segítése,
 • adatszolgáltatás elkészítése,
 • vízjogi üzemeltetési engedély kérelem,
 • vízminőség védelmi alap (VAL) bejelentése,
 • VÉL éves bejelentések.

Rendszeres környezetvédelmi feladatok ellátása

 • veszélyforrások feltárása és megszüntetése,
 • hibafeltárás, korrigálási javaslattétel, hibaelhárítás,
 • a fellelhető veszélyes anyagok besorolása (EWC kód).

Ellenőrzések elvégzésének a támogatása

 • önellenőrzési terv elkészítése,
 • időszakos külső és belső környezetvédelmi auditok,
 • környezetvédelmi mérések elvégzése.

Jogszabályi változások

 • naprakész követése,
 • kapcsán feljegyzés készítése és küldése a Munkaadó számára.

A Megbízó képviselete

 • kapcsolattartás a hatóságok felé,
 • érdekképviselet a hatósági ellenőrzések alkalmával.

A KÖTELEZETTSÉGEKRŐL

A Munkáltatók főbb feladatai

 • A munkaeszközökre, gépekre, veszélyes anyagokra, a munkavállalót érő terhelésekre, valamint a munkahellyel összefüggő kockázatok értékelése.
 • Veszélyes anyagokra vonatkozó kémiai kockázatelemzés.
 • Munkavédelmi oktatás biztosítása minden munkavállalónak.
 • A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések esetén a törvényeknek megfelelő vizsgálat és eljárás biztosítása.
 • Gépek munkavédelmi üzembe helyezése.
 • Kollektív védelem, illetve egyéni védőeszközök biztosítása a munkavállalók számára.
 • Orvosi vizsgálatok rendjének a meghatározása.
 • Mentési terv készítése.
 • Egységes és átfogó megelőzési stratégiát kialakítása.
 • Munkabiztonsági és munka-egészségügyi tevékenységek kapcsán szakember megbízása.

A kötelező mérési dokumnetáció tartalma

 • Az alkalmazottak részére az orvosi vizsgálatok rendje.
 • Az egyéni védőeszköz-juttatás rendje.
 • Kockázatértékelés.
 • Munkavédelmi szabályzat (egyik fontos melléklete a munkabaleseti jegyzőkönyv).
 • Munkavédelmi oktatás biztosítása.
 • Az oktatási tananyag, kiegészítve elsősegély-nyújtási ismeretekkel.
 • Az oktatási napló biztosítása, kitöltése és hitelesítése.

írjon nekünk!

esettanulmányok / referenciák