KÖRNYEZETVÉDELEM

KÖRNYEZETVÉDELEM JELENTŐSÉGE

Az emberiséget az általa jelenleg birtokolt tudás, technológia és kapacitás képessé teszi arra, hogy saját magát és környezetét elpusztítsa vagy egy a mainál is élhetőbb világ megteremtésére. A környezetvédelem és a fenntarthatóság ma már egyértelműűen felülírják a korábbi társadalmi dinamikákat.

Ma már mindenki számára egyértelmű, hogy akkor lesz tisztább és egészségesebb bolygónk, Ha mindenki odafigyel és törődik a természettel! A vállalatoktól a lakosság egyre inkább elvárja a környezettudatos hozzáállást, a vásárlási döntések meghozásakor az ár mellett ma a legfontosabb tényező már a fenntarthatóság. Sőt, ma már komoly veszteségeket okozhat, ha egy vállalatról kiderül, hogy nem tartja be a környezetvédelmi előírásokat.

Az Igniplus cégcsoport Magyarország teljes területén, teljes körűen képes elvégezni az ügyfelek környezetvédelemmel kapcsolatos feladatait.

CÉL: „HOGY UNOKÁINK IS LÁTHASSÁK…”

Az Inginplus Cégcsoport biztosítja vállalkozása megfeleltetését a környezetvédelmi elvárásoknak, emellett segítünk a kollégák oktatásában, és támogatjuk a környezettudatos szemlélet bevezetését a vállalati kulturába.

SZAKMAI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Fontosnak tartjuk, hogy a meglévő kockázatok kapcsán biztos anyagi háttérrel szolgálhassuk ügyfeleinket,
ezért társaságunk ötven millió forintos értékhatárig szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik, a mi mulasztásunk
miatt kirótt bírságok kapcsán. Fennállásunk óta egyszer sem kellett élnünk ezzel a lehetőséggel.
Munkánk minőségét a legmagasabb elvárásoknak való megfelelést igazoló tanúsítványokkal tudjuk
igazolni, illetve rendelkezünk a feladatok elvégzéséhez szükséges összes jogosítvánnyal, ám sikerünkre
a legfényesebb bizonyíték mégis az, hogy üzleti együttműködéseink egynegyede már közel 15 éves.

HOGYAN DOLGOZUNK?

 • Hatóságorientált szemlélettel vizsgáljuk a vállalkozás tevékenységét, és tervezzük meg a szükséges feladatokat.
 • A legfontosabb feladatnak a prevenciót, a problémák megelőzését tekintjük.
 • Teljes körű munkavédelmi szakszolgáltatásokat nyújtunk ügyfeleinknek.
 • A KKV-k is nagyvállalati szintű kiszolgálásban részesülnek.
 • Megszervezzük és a lehető legkevesebb kieséssel bonyolítjuk le a munkavédelmi oktatást.
 • Rendszeresen hasznos munkavédelmi információkkal látjuk el ügyfeleinket.
 • Támogatjuk a munkavállalók tudatformálását a balesetek megelőzése érdekében
 • Szaktanácsadással segítjük a munkáltatók döntéseit.

SZOLGÁLTATÁSAINK A KÖRNYEZETVÉDELEM TERÜLETÉN

Szakértői, tanácsadói feladatok

 • akkreditált laborvizsgálatok elvégeztetése,
 • engedélyeztetés
 • környezetvédelmi szabályozás
  • elkészítése,
  • felülvizsgálata,
  • aktualizálása,
 • légszennyező pontforrás emissziós mérése
 • előadói feladatok ellátása,
 • környezetvédelmi szemlék lebonyolítása, jegyzőkönyv-készítés,
 • intézkedési javaslatok kidolgozása.

Környezetvédelmi okmányok elkészítése, a bejelentések elvégzése

 • termékdíj – negyedéves bevallások elkészítésének ügyintézése
 • környezetterhelési díj (levegő, víz, talaj) kiszámítása és bejelentése
 • pontforrás működési engedélyek kérelme
 • légszennyezés mértéke, éves bejelentés,
 • hulladékkal kapcsolatos éves adatszolgáltatás elkészítése, bejelentése
 • hulladék nyilvántartás kialakításának segítése,
 • adatszolgáltatás elkészítése,
 • vízjogi üzemeltetési engedély kérelem,
 • vízminőség védelmi alap (VAL) bejelentése,
 • VÉL éves bejelentések.

Rendszeres környezetvédelmi feladatok ellátása

 • veszélyforrások feltárása és megszüntetése,
 • hibafeltárás, korrigálási javaslattétel, hibaelhárítás,
 • a fellelhető veszélyes anyagok besorolása (EWC kód).

Ellenőrzések elvégzésének a támogatása

 • önellenőrzési terv elkészítése,
 • időszakos külső és belső környezetvédelmi auditok,
 • környezetvédelmi mérések elvégzése.

Jogszabályi változások

 • naprakész követése,
 • kapcsán feljegyzés készítése és küldése a Munkaadó számára.

A Megbízó képviselete

 • kapcsolattartás a hatóságok felé,
 • érdekképviselet a hatósági ellenőrzések alkalmával.

A KÖTELEZETTSÉGEKRŐL

A Munkáltatók főbb feladatai

 • A munkaeszközökre, gépekre, veszélyes anyagokra, a munkavállalót érő terhelésekre, valamint a munkahellyel összefüggő kockázatok értékelése.
 • Veszélyes anyagokra vonatkozó kémiai kockázatelemzés.
 • Munkavédelmi oktatás biztosítása minden munkavállalónak.
 • A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések esetén a törvényeknek megfelelő vizsgálat és eljárás biztosítása.
 • Gépek munkavédelmi üzembe helyezése.
 • Kollektív védelem, illetve egyéni védőeszközök biztosítása a munkavállalók számára.
 • Orvosi vizsgálatok rendjének a meghatározása.
 • Mentési terv készítése.
 • Egységes és átfogó megelőzési stratégiát kialakítása.
 • Munkabiztonsági és munka-egészségügyi tevékenységek kapcsán szakember megbízása.

A kötelező mérési dokumnetáció tartalma

 • Az alkalmazottak részére az orvosi vizsgálatok rendje.
 • Az egyéni védőeszköz-juttatás rendje.
 • Kockázatértékelés.
 • Munkavédelmi szabályzat (egyik fontos melléklete a munkabaleseti jegyzőkönyv).
 • Munkavédelmi oktatás biztosítása.
 • Az oktatási tananyag, kiegészítve elsősegély-nyújtási ismeretekkel.
 • Az oktatási napló biztosítása, kitöltése és hitelesítése.

írjon nekünk!

esettanulmányok / referenciák