adr tanácsadás

A veszélyes áruk szállításának kockázatát nem szabad alábecsülni! Ennek megfelelően a hatóságok folyamatosan, szigorú szankcionálás mellett végzik a közúti és telephelyi ADR ellenőrzéseket.

Az Igniplus cégcsoport az ország összes megyéjében vállalja az ADR feladatok támogatását, ellenőrzését, illetve a kapcsolódó oktatások lebonyolítását.

Mi az ADR?

Az ADR a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (Accord européen relatif au transport international des marchandies Dangereuses par Route). Magyarország 1979-ben csatlakozott az ADR-hez és illesztette be azt a magyar jogrendbe. Belföldi szállításokra történő alkalmazását a 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet írja elő.

Milyen áruk, anyagok minősül veszélyesnek?

Mindazokat az áruféleségeket (anyagokat és tárgyakat) veszélyesnek nevezzük, amelyek a raktározás vagy szállítás kapcsán tűz- és robbanásveszélyt, egészségkárosító, így például maró, mérgező vagy más környezetkárosító kockázatokat jelentenek. A veszélyes árukat különböző osztályokba sorolják, és úgynevezett UN-számot (ENSZ-számot) kapnak. Jelenleg 9 ilyen osztály van.
A szabályzást illetően a módosítások és kiegészítések 2 évenként lépnek hatályba, az ADR jelentése vagy inkább jelentéstartománya ennek megfelelően rendszeresen változik. A módosításokat belföldi ágazati miniszteri rendelettel hirdetik meg, benne az ADR belföldi alkalmazására vonatkozó eltérésekkel. A veszélyes anyagokat kezelő raktárosok, szállítók részére ismételten biztosítani kell a kapcsolódó oktatásokat minden változást követően.

Jelölés

A veszélyes árut szállító járműveket meg kell jelölni szám nélküli és számos, azaz veszélyt jelző, narancssárga táblákkal. E jelzések figyelmeztetik a közlekedés többi résztvevőjét, hogy a jármű veszélyes rakománnyal közlekedik, illetve informálja a katasztrófa elhárító egységeket a létező kockázatokról.

A veszélyesnek minősített áruk csomagolását illetéktelen személy nem nyithatja fel! A veszélyes anyagot tartalmazó küldemény csomagolására elhelyezett jelölésekkel “bárcákkal” kell jelölni a küldemény veszélyes tulajdonságait.

A bírságolás összege

Ha a narancssárga jelölések, táblák és bárcák mérete, alakja, színe vagy formai kivitelezése nem felel meg az előírásoknak, 100.000 Ft a bírság. Amennyiben a jelölés hiányzik, helytelen vagy sérült a várható bírság 300.000 Ft; amennyiben pedig a járművön, vagy szállítókonténeren nincs jelölés, illetve megfelelő bárca, 500.000 Ft bírságra számíthat a vállalkozás.
A veszélyes áruk szállításánál minden közreműködő személy az őt érintő területen teljes felelősséggel bír.

Fontosnak tartjuk, hogy a meglévő kockázatok kapcsán biztos anyagi háttérrel szolgálhassuk ügyfeleinket, ezért társaságunk ötven millió forintos értékhatárig szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik, a mi mulasztásunk miatt kirótt bírságok kapcsán. Fennállásunk óta egyszer sem kellett élnünk ezzel a lehetőséggel.
Munkánk minőségét a legmagasabb elvárásoknak való megfelelést igazoló tanúsítványokkal tudjuk
igazolni, illetve rendelkezünk a feladatok elvégzéséhez szükséges összes jogosítvánnyal, ám sikerünkre a legfényesebb bizonyíték mégis az, hogy üzleti együttműködéseink egynegyede már közel 15 éves.

 • Hatóságorientált szemlélettel vizsgáljuk a vállalkozás tevékenységét, és tervezzük meg a
  szükséges feladatokat.
 • A legfontosabb feladatnak a prevenciót, a problémák megelőzését tekintjük.
 • Teljes körű munkavédelmi szakszolgáltatásokat nyújtunk ügyfeleinknek.
 • A KKV-k is nagyvállalati szintű kiszolgálásban részesülnek.
 • Megszervezzük és a lehető legkevesebb kieséssel bonyolítjuk le a munkavédelmi oktatást.
 • Rendszeresen hasznos munkavédelmi információkkal látjuk el ügyfeleinket.
 • Támogatjuk a munkavállalók tudatformálását a balesetek megelőzése érdekében
 • Szaktanácsadással segítjük a munkáltatók döntéseit.

SZOLGÁLTATÁSAINK AZ ADR TERÜLETÉN

Tanácsadói feladatok

 • veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói feladatok rendeleteknek való megfelelés biztosításának megszervezése,
 • ADR szabályzatának elkészítése, felülvizsgálata, naprakészen tartása,
 • időszakos ellenőrzések megtartása, jegyzőkönyv készítése, javaslattétel a feltárt hiányosságok megszüntetésére,
 • tanácsadás a veszélyes áruk szállítását és az áruk szállítására való előkészítését, valamint a fuvarokmányok kiállítását illetően,
 • veszélyes áru szállítási rendszer kialakítása, amely a feladatokat, eljárásokat és a felelősségeket egyaránt tartalmazza.

Oktatás

 • oktatási tematikai összeállítása,
 • oktatás lebonyolítása on- line, távoktatás, költségkímélő megoldással,
 • baleset vagy rendkívüli esemény esetén a megfelelő veszély elhárítási eljárások alkalmazása érdekében rendkívüli oktatást elvégzése.

Adatszolgáltatási feladatok

 • meghatározott jelentések elkészítése a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos tevékenységéről,
 • adatszolgáltatások elkészítése a hatóság előre jelzett igénye szerint,
 • jelentések elkészítése a vállalkozás vezetői, szükség esetén az illetékes hatóság számára,
 • balesetek kivizsgálása, jelentés készítése.

Jogszabályi változások

 • naprakész követése,
 • kapcsán feljegyzés készítése és küldése az Ügyfél részére.

A Megbízó képviselete

 • kapcsolattartás a hatóságok felé,
 • érdekképviselet a hatósági ellenőrzések alkalmával.

A KÖTELEZETTSÉGEKRŐL

Jogszabályi háttér

A 1957-ben kötött ADR Egyezmény jogszabályi előírásait folyamatosan fejlesztik, a módosítások és kiegészítések kétévente, minden páratlan évben lépnek hatályba. A módosításokat belföldi ágazati miniszteri rendelettel hirdetik meg, benne az ADR belföldi alkalmazására vonatkozó eltérésekkel.

A jelenleg hatályos jogszabály a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet, illetve annak 27/2017. (VII. 5.) NFM rendelet szerinti módosítása. A rendelet legutóbbi módosítása 2019. január 1-jén lépett életbe, a jogszabályban történő változtatások gyakorlati átvezetésének a határideje 2019. június 30.

Az ADR ellenőrzés során a hatóság az alábbiakat ellenőrzi

 • a veszélyes áruk összes tömege a szállítóegységen;
 • a szállított áru(k) megnevezése(i), UN száma;
 • az ADR 1.1.3.6. szerinti mennyiségi határ túllépése;
 • dokumentumok: fuvarokmány(ok), írásbeli utasítás, kétoldalú / többoldalú megállapodás, belföldi hatósági engedély, jármű jóváhagyási igazolás, járművezető oktatási bizonyítványa,
 • a szállítás módjára (küldeménydarabos, ömlesztett, tartányos) vonatkozó előírások;
 • együvé rakási tilalom;
 • a rakomány berakása és rögzítése, árukezelés;
 • szivárgás vagy sérült küldeménydarab;
 • csomagolóeszközök, UN jelölése, tartály és tartány jelölés;
 • küldeménydarabok jelölése (pl. UN szám) és bárcázása;
 • nagybárcák a tartányon, konténeren, járművön;
 • jármű / szállítóegység / konténer jelölése (narancssárga tábla, magas hőmérséklet jele);
 • az ADR-ben előírt általános és a szállított árunak megfelelő biztonsági felszerelés;
 • az írásbeli utasításban előírt további felszerelések, tűzoltó készülék(ek) stb.

írjon nekünk!

esettanulmányok / referenciák