Tűzvédelmi készülékek

A tűzvédelem szakszerű biztosításához szükséges berendezések, készülékekek és kiegészítők beszerzésében is hatékoonyan segítjük Ügyfeleinket, ha erre igényt tartanak. A legjobb áron, a megfelelő minőségű termékeket tudjuk ajánlani, és nem pusztán ezek beszerzéséről gondoskodunk, hanem szükség esetén meoldjuk azok felszerelését, beüzemelését, illetve oktatjuk a használatukat.

„MEGOLDJUK A FELADATOKAT ÖN HELYETT”

BÁRHOL AZ ORSZÁGBAN

Ügyfeleink számára teljes körűen gondoskodunk a szükséges elemekről, azaz nemcsak felmérjük az igényeket, hanem az előírásoknak megfelelően gondokskodunk a tűzvédelem minden egyes eleméről.

Bízza ránk a tűzvédelmi intézkedések elvégzését és bárhol, az ország teljes területén elvégezzók a szükséges feladatokat, ideértve a szükséges tűzvédelmi készülekek beszerzését, beüzemelését.

TELJES KÖRŰ GONDOSKODÁS

A tűzvédelmi készülékek kapcsán nem pusztán a kiválasztás fontos feladat.

Ezekre a készülékekre szerencsére ritkán van szükség – hiszen a megfelelő intézkedésekkel éppen az a célunk, hogy megelőzzük a bajt – amikor azonban erre sor kerül, fontos, hogy a megfelelő helyen legyenek elhelyezve, olyan módon, hogy a jelen lévő munkatársak tudják, hogy mire van szükség a védelemhez, egyszerűen hozzáférjenek, és a készüléket megfelelően működtethessék.

TŰZVÉDELMI TERMÉKEK, ELEMEK

Az alábbi termékek, elemek beszerzését,  elhelyezését javasoljuk általában ügyfeleinknek:

 • Tűzoltó készülékek
  • Porral oltó tűzoltó készülékek
  • Habbal oltó tűzoltó készülékek
  • Szén-Dioxiddal oltó tűzoltó készülékek
  • Vízzel oltó tűzoltó készülékek
  • Zsír- és olajtűz oltó készülékek
 • Készülék tartók
  • Tűzoltó készülék szekrény
  • Tűzoltó készülék tartó doboz, akár rozsdaálló, saválló kivitelben
  • Gépjármű és fali felfüggesztők
  • Készüléktartó állványok
  • Tűzcsapszekrény
  • Kulcstartó szekrény
 • Védőburkolatok
  • Védő huzatok
  • Védődobozok
 • Jelzések, táblák
  • Épületszint jelek
  • Tűzvédelmi feliratok
  • Tűzoltó készülék azonosítók
  • Menekülési irányjelek
  • Egyéb biztonsági jelek
  • Veszélyt jelző táblák
 • Tűztakarók különböző kivitelben
 • Tűzcsap kulcsok
 • Füst, szénmonoxid jelzők
 • Tűzoltó kapcsok névvel
 • Ellenőrzési naplók

Az eszközök használatának oktatása

Ügyfeleink részére biztosítjuk a szükséges oktatásokat, amelynek keretében felkészítjük őket a különböző tűzvédelmi elemek, eszközök gyakorlati alkalmazására. Az oktatás során a Munkatársak biztonsságos körülmények között ki is próbálhatják az elemek használatát, így éles helyzetben nem okoz számukra fejtörést például egy porral oltó készülék működése, illetve tudni fogják, hogy hogyan férhetnek hozzá a különböző elemekhez.

A tűzvédelmi készülékek dokumentációja

Az elhelyezett tűzvédemi eszközök kapcsán örényi előírás a külöböző műveletek dokumentálása, természetesen Ügyfeleink részére ezeket a feladatokat is elvégezzük, biztosítjuk, hogy a dokumentálás naprakész legyen.

Tűzoltó készülékek felülvizsgálata

 • felülvizsgálat elvégzése,
 • a kapcsolódó jelentések elkészítése,
 • a szükséges beszerzések, karbantartások elvégzése, illetve igény esetén az ehhez kapcsolódó intézkedési terv elkészítése, átadása.

A TŰZVÉDELMI KÉSZÜLÉKEK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet [ OTSZ ] értelmében:

 • Veszélyes anyagokra vonatkozó kémiai kockázatelemzés.
 • Munkavédelmi oktatás biztosítása minden munkavállalónak.
 • A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések esetén a törvényeknek megfelelő vizsgálat és eljárás biztosítása.
 • Gépek munkavédelmi üzembe helyezése.
 • Kollektív védelem, illetve egyéni védőeszközök biztosítása a munkavállalók számára.
 • Orvosi vizsgálatok rendjének a meghatározása.
 • Mentési terv készítése.
 • Egységes és átfogó megelőzési stratégiát kialakítása.
 • Munkabiztonsági és munka-egészségügyi tevékenységek kapcsán szakember megbízása.

147. § Biztonsági jel lehet kívülről vagy belülről megvilágított vagy utánvilágító jel, amely legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig és mértékben alkalmas a céljának megfelelő fény kibocsátására.

148. § (1) * A 147. §-ban foglaltaknak megfelelő tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni az elhelyezett

a) tűzoltó készüléket,
b) fali tűzcsapot, tűzcsapszerelvény-szekrényt, a száraz oltóvízvezeték betáplálási és vízkivételi pontot,
c) tűzjelző kézi jelzésadót,
d) kézi indítású tűzoltótechnikai termék kezelőszerkezetét,
e) beépített tűzoltó berendezés oltóközpontjának bejáratát,
f) állandó felügyelettel nem rendelkező beépített tűzjelző berendezés központját tartalmazó helyiség bejáratát,
g) hő- és füstelvezető rendszer kézi működtető szerkezetét és
h) beléptető rendszer vésznyitó szerkezetét.

179. § (7) Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolójának, a közmű nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak, valamint a hő- és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok, tűzoltó készülékek, tűzoltótechnikai termékek, felszerelések, berendezések hozzáférhetőségét, akadálytalan megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

201. § (1) * A beépített tűzjelző, tűzoltó, tűzterjedésgátló berendezést, a tűzoltósági kulcsszéfet, a tűz- és hibaátjelző berendezést az építmény tulajdonosának állandóan üzemképes állapotban kell tartania, és üzemeltetnie kell.

202. § (1) A nyilvános távbeszélő készülékek mellett, továbbá a távbeszélő alközpontokban – ennek hiányában a létesítmények fővonalú távbeszélő készülékei mellett – a tűzoltóság hívószámát vagy az egységes segélyhívó számát jól láthatóan fel kell tüntetni.

(2) Az üzemeltető a beépített tűzjelző berendezés, beépített tűzoltó berendezés állandó felügyeletét folyamatosan biztosítja

a) kioktatott személyzet jelenlétével abban a helyiségben, ahol a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseit megjelenítő készüléket elhelyezték,

204. § (1) Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségeket a 16. mellékletben foglalt 1. táblázat tartalmazza.

(2) Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is előfordulhatnak és a készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.

(3) Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani

a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
b) ahol e rendelet előírja és
c) jogszabályban meghatározott esetekben a 16. mellékletben foglalt 2. táblázat szerint.

(4) * Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás vagy nem kereskedelmi szálláshelyként működő üdülő céljára szolgáló építményekben, tűzszakaszokban és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű helyiségeket, amelyek tekintetében – gazdálkodó vagy rendeltetési egységenként – a (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(5) * A tűzvédelmi hatóság a (3) bekezdésben meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.

(6) * A tűzoltó készüléket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

(7) Legalább 2 kg töltettömegű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2 l töltettérfogatú tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.

A tűzvédelmi eszközök karbantartására vonatkozó fontosabb szabályok

263. § (1) Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti.

(2) Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti.

264. § (1) A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék

a) az előírt készenléti helyen van-e,
b) rögzítése biztonságos-e,
c) látható-e,
d) magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,
e) használata nem ütközik-e akadályba,
f) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e,
g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,
h) fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,
i) karbantartása esedékes-e,
j) készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és
k) állapota kifogástalan, üzemszerű-e.

írjon nekünk!

esettanulmányok / referenciák