Tűzvédelmi eszközök
karbantartása

Az Igniplus Magyarország összes megyéjében képes elvégezni az Ügyfelei által üzemeltetett létesítmények, járműveinek tűzvédelmi berendezéseinek, illetve a tűzvédelem kapcsán alkalmazott eszközeinek a karbantartását, ellenőrzését, szükség esetén javítását, cseréjét és a kapcsolódó biztonságtechnikai felülvizsgálatokat.

MIben segítünk ügyfeleinknek?

Tűzvédelmi eszközök és tűzjelző rendszerek működtetése kapcsán az alábbi feladatokat végezzük el ügyfeleinknél:

 • tűzoltó készülékek felülvizsgálata, javítása az OKF által engedélyezett saját műhelyben,
 • tűzoltó készülékek műhely-javításának idejére ingyenes cserekészülék biztosítása,
 • tűzoltó készülékek bérbeadása,
 • tűzoltó vízforrások felülvizsgálata, karbantartása, javítása, cseréje,
 • tűzcsapok vízhozam és nyomásmérése,
 • tűzjelző rendszerek tervezése, kivitelezése, engedélyeztetése, időszakos karbantartása, javítása,
 • hő- és füstelvezető nyílászárók és rendszerek karbantartása, javítása,
 • tűzgátló ajtók és nyílászárók karbantartása, javítása,
 • a felülvizsgálatok, karbantartások, javítások dokumentálása az előírásoknak megfelelően.

Tűzfelhő – egységesen elérhető dokumentumok

A felsorolt feladatok kapcsán elkészítjük és egy erre a célra kialakított közös felületen tároljuk a szükséges tűzvédelmi dokumentumokat, mint például:

 • a mérésekről készített jegyzőkönyv (pl. tűzálló habarcs, vízhozam, Földelési ellenállás, folytonosság-mérés),
 • erősáramú berendezés tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv,
 • szigetelés ellenállás mérési jegyzőkönyv,
 • villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv,
 • karbantartási jegyzőkönyv,
 • munkalapok (javítási jegyzőkönyv),
 • vizsgálati jegyzőkönyv,
 • tűzvizsgálati jegyzőkönyvek (pl. festett felületek esetében).

Atűzvédelmi eszközök karbantartása nemscak az előírások miatt szükséges, hanem azért is, hogy ha bekövetkezik a baj, akkor valóban minél kevesebb legyen a kár, azáltal, hogy az összes szükséges eszköz azonnal, a megfelelő módon és minőségben elérhető. Száunkra ez nem csaupán egy feladat, hanem a károk megelőzése kapcsán a tűzvédelem alapvetése!

Tűzvédelem kapcsán teljes körű szolgáltatásokat nyújtunk az ország egész területén.

Bátran tegyen bennünket próbára, rendeljen meg tőlünk szolgáltatásokat és bizonyosodjon meg szeméylesen arról, hogy valóban megnyugodhat a kötelező feladatok elvégzése kapcsán.

Tűzfelhő szolgáltatásunkat az országban számos nagyvállalatnál alkalmazzuk sikeresen a tűzvédelem kapcsán előírt dokumentumok nyomonkövethető kezelése céljából. Célunk az, hogy Ügyfeleink minden helyzetben elérhessék a számukra fontos dokumentumokat és pontosan a megfelelő pillanatban képesek legyenek a szükséges információt megtalálni. Ezzel a céllal hoztuk létre, kifejezetten a tűzvédelem kapcsán szükséges dokumentumok tárolására azt a rendszerünket, amely nemcsak a professzionális munkafolyamatok kialakítását támogatja, hanem kifejezetten ügyfélbarát is!

SZAKMAI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Fontosnak tartjuk, hogy a meglévő kockázatok kapcsán biztos anyagi háttérrel szolgálhassuk ügyfeleinket, ezért társaságunk ötven millió forintos értékhatárig szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik, a mi mulasztásunk miatt kirótt bírságok kapcsán. Fennállásunk óta egyszer sem kellett élnünk ezzel a lehetőséggel.
Munkánk minőségét a legmagasabb elvárásoknak való megfelelést igazoló tanúsítványokkal tudjuk igazolni, illetve rendelkezünk a feladatok elvégzéséhez szükséges összes jogosítvánnyal, ám sikerünkre a legfényesebb bizonyíték mégis az, hogy üzleti együttműködéseink egynegyede már közel 15 éves.

HOGYAN DOLGOZUNK?

 • Hatóságorientált szemlélettel vizsgáljuk a vállalkozás tevékenységét, és tervezzük meg a szükséges feladatokat.
 • A legfontosabb feladatnak a prevenciót, a problémák megelőzését tekintjük.
 • Teljes körű munkavédelmi szakszolgáltatásokat nyújtunk ügyfeleinknek.
 • A KKV-k is nagyvállalati szintű kiszolgálásban részesülnek.
 • Megszervezzük és a lehető legkevesebb kieséssel bonyolítjuk le a munkavédelmi oktatást.
 • Rendszeresen hasznos munkavédelmi információkkal látjuk el ügyfeleinket.
 • Támogatjuk a munkavállalók tudatformálását a balesetek megelőzése érdekében
 • Szaktanácsadással segítjük a munkáltatók döntéseit.

LEXIKON

Antisztatikus burkolat: olyan burkolat, amely elektrosztatikusan leföldelve megakadályozza a felületén a veszélyes mértékű elektrosztatikus feltöltődés kialakulását.

Elektrosztatikai célú potenciálkiegyenlítés: a veszélyes mértékű elektrosztatikus feltöltődés megakadályozása céljára létesített potenciálkiegyenlítés, amelynek nem kell kielégítenie az áramütés elleni védelemre vonatkozó követelményeket.

Elektrosztatikai földelés: a veszélyes mértékű elektrosztatikus feltöltődés megakadályozása céljára létesített földelés, amelynek nem kell kielégítenie az áramütés elleni védelemre vonatkozó követelményeket.

Erősáramú berendezés: a villamosenergia-átviteli (erőátviteli) berendezés régi, már nem szabványos megnevezése.

Firmware: a gyártó által fejlesztett és a tűzjelző központ hardverébe a gyártás során beágyazott berendezés specifikus program (szoftver), amely az alapvető működtetést biztosítja, és a berendezés üzembe helyezése alatt, illetve azt követően sem változtatható meg, kivéve a gyártó kifejezett utasítására és annak engedélyével.

Irányfényvilágítás: az MSZ EN 1838 szabvány szerinti fogalmak átvétele előtt alkalmazott kifejezés, amely a menekülési irányt feltüntető piktogrammal, jellel ellátott lámpatestekre vonatkozott (a szakmában még alkalmazott kifejezés)

Javítás, helyreállító (reaktív) karbantartás: A karbantartás egyik típusa. A tevékenységek célja a meghibásodott tűzvédelmi műszaki megoldás működőképes állapotának helyreállítása (pl. a meghibásodott alkatrészek javítása vagy cseréje). Az intézkedések nem ütemezettek és nem tervezettek, céljuk a meghibásodás megszüntetése.

Karbantartó személy: olyan, a karbantartó szervezet által alkalmazott természetes személy, aki a tűzvédelem műszaki megoldásainak a részterületeinek az ellátására és szabályozására a munkáltatója által kiképzett és felhatalmazott, és képes felismerni az általa végzett beavatkozások következményeit, valamint az egyes alkotóelemek javítása érdekében el tudja végezni a javító karbantartást.

Karbantartó szervezet: olyan gazdálkodó szervezet, aki rendelkezik a feladat elvégzéséhez szükséges ismeretekkel, ha szükséges gyártói és hatósági jogosultságokkal, tűzvédelem biztosításához szükéges személyi és tárgyi feltételekkel.

Katasztrófavédelmi Tűzátjelzés Fogadó Központ (TFK): a létesítményen kívüli állandó felügyeleti helyről (távfelügyelet), alapvetően a tűzvédelmi hatóság által használatba vett beépített tűzjelző és/vagy tűzoltó berendezések tűzjelzéseinek fogadására, és a felügyelt létesítmény helye szerint területileg illetékes katasztrófavédelmi műveletirányítási ügyeletre történő továbbításra kialakított rendszer.

Kezelő: a tűzjelző központ (továbbiakban TJK) vagy oltásvezérlő központ állandó felügyeletét ellátó személy.

Konfigurációs szoftver: segédeszköz, mely azt a célt szolgálja, hogy a gyártott berendezés az egyedi igényekhez szabhatóan, a konkrét objektumhoz illeszthetően konfigurálható és működőképes legyen

Közösségi épület: minden olyan épület, amely nem minősül lakó-, tárolási-, ipari-, mezőgazdasági épületnek.

Megelőző (proaktív) karbantartás: A karbantartás másik típusa. A tevékenységeknek meghatározott időközönként, az előírt kritériumoknak megfelelő végzése abból a célból, hogy csökkentsék a tűzvédelmi műszaki megoldás meghibásodásának, vagy a működésében bekövetkezett romlásának a valószínűségét, biztosítva ezzel a tűzvédelmi műszaki megoldás integrált működését. Az intézkedések ütemezettek, proaktívak, és céljuk a meghibásodáshoz vezető folyamat ellenőrzése (pl. csere, kenés/olajozás, tisztítás, ellenőrzés).

Működés ellenőrzése (működési próba): olyan műveletsor, amely biztosítékot nyújt arról, hogy a tűzvédelmi műszaki megoldás az üzembe helyezés időpontjában követelményként megfogalmazottak szerint működik és ellátja a tűzvédelem kapcsán meghatározott feladatát.

Projekt specifikus szoftver: a konfigurációs szoftver segítségével előállított termék, amely a konkrét objektumra a kivitelezési tervdokumentáció alapján paraméterezett, tartalmazza a vonatkozó vevő specifikus szövegeket, a vezérlési összefüggéseket, beállításokat, stb. és a berendezés megvásárlásával az üzemeltető tulajdonába kerül

Szellőzőrendszer: olyan gravitációs, vagy mesterséges működtetésű épületgépészeti elem, mely biztosítja:

 • az épületek belső tereiben keletkező, az adott tér használati jellegétől függően szennyezett levegő környezetbe történő elvezetését,
 • az előírt mennyiségű friss levegőnek az adott terekbe történő bevezetését, a szükséges légcsere szám biztosításával,
 • mesterséges működtetésű rendszerek esetében a kiszolgált terek funkciójától függő módon és minőségben kezeli az elvezetett/bevezetett levegőt (szűrés, visszaforgatás, nedvesítés/szárítás, hűtés/fűtés) és a kiszolgált terekben/terek között biztosítja az elvárt légnyomásértékeket/légnyomás különbségeket.

Szolgáltatás Hozzáférési Pont (SZHP): tűz- és hibaátjelzés fogadás szolgáltatásként – biztonságtechnikai szolgáltatótól – történő igénybevétele esetén meghatározza a távfelügyeleti szolgáltató felelősségi helyének kezdetét (az átjelző berendezés pontos elhatárolását a tűzjelző központtól).

Szünetmentes tápegység (Uninterruptible Power Supply, röviden: UPS): áramingadozás vagy áramszünet esetén a rákapcsolt fogyasztót megszakítás nélkül az előre meghatározott ideig a működéséhez szükséges villamos árammal ellátó berendezés.

Távdiagnosztika: direkt kapcsolat létesítése távoli munkahelyről, adatátviteli kapcsolaton keresztül a tűzjelző berendezéssel (pl. a rendszerállapot, az érzékelő állapotok lekérdezésére).

Téves jelzés: minden olyan tűzjelzés, mely nem valós tűz hatására következik be.

Üzemeltetés: olyan tevékenységek összessége, amely a tűzvédelmi műszaki megoldásokat üzemben tartja és a megfelelő működésüket felügyeli és biztosítja.

Vészeseti dízelaggregátor (VDA): olyan dízelaggregátorból álló biztonsági tápforrás, amely a normál tápforrás kiesése esetén működteti a tűzeseti fogyasztókat.

Vészeseti szünetmentes tápegység (VSZT): olyan szünetmentes tápegységből (UPS) álló biztonsági tápforrás, amely a normál tápforrás kiesése esetén működteti a tűzeseti fogyasztókat.

Villamosenergia-átviteli (erőátviteli) berendezés: minden olyan villamos szerkezet, amely a villamos energia termelésére, szállítására, átalakítására, elosztására és felhasználására szolgál, beleértve az energiaforrásokat, pl. akkumulátorokat, kondenzátorokat is.

Villámvédelem: Mindazon intézkedések és szerkezetek összessége, melyek a villámok hatása elleni védekezésre, a (villámvédelmi) kockázatok csökkentésére szolgálnak. Ide sorolhatóak azok az üzemviteli, munkavédelmi vagy egyéb utasítások is, melyek a zivataros időben történő munkavégzésre és egyéb tevékenységre vonatkoznak.

Villámvédelem létesítése: a tűzvédelem kapcsán a villámvédelmi tervezés során annak megállapítása, hogy egy adott építmény esetében szükséges-e villámvédelmi intézkedések alkalmazása, és ha igen, akkor a villámvédelmi intézkedések megvalósítása, kivitelezése.

Villámvédelem az eégsz országban

A KÖTELEZETTSÉGEKRŐL

Tűzcsapok felülvizsgálata

A létesítményekben lévő fali , föld alatti vagy föld feletti tűzcsapok állapotát  rendszeresen felül kell vizsgálni. A vizsgálat az eszköz fajtájától függően félévente, évente kell hogy megtörténjen. A tűzcsapok ellenőrzéséről,állapotáról a készenlétben tartónak nyilvántartással kell rendelkeznie. Évente vízhozamot, kifolyási nyomást kell mérni a tűzcsapokon, illetve a tömlőket 5 évenként nyomáspróbával kell megvizsgálni.

A tűzcsapok felülvizsgálatára vonatkozó jogszabály
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 266-267 § (részlet)

„A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, az előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban együtt: felülvizsgálat) elvégzéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik.

A felülvizsgálatot – a fali-tűzcsapszekrényeknek a felelős személy általi szokásos ellenőrzését kivéve – tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti.”

A tűzcsapok megfelelőségét az illetékes Katasztrófavédelmi kirendeltség ellenőrzi, meglehetősen szigorúan. Tűzcsap felülvizsgálatának, hibájának, nyomáspróbájának elmulasztása esetén a bírság 40.000 Ft-tól akár 1.000.000 Ft-ig terjedhet.

A kötelező ellenőrzések esedékessége

6 havonta esedékes feladatok:

 • Karbantartás és ellenőrzés
  • Fali tűzcsapszekrények és tartozékai
  • Földalatti valamint föld feletti tűzcsapok és tartozékai
  • Oltóvíz tároló medencék, tartályok
 • Teljes körű felülvizsgálat
  • Száraz tüzivíz-vezeték rendszer

Évente esedékes feladatok:

 • Teljes körű felülvizsgálat
  • Fali tűzcsapszekrények és tartozékai
  • Földalatti valamint föld feletti tűzcsapok és tartozékaik

5 évente esedékes feladatok

 • Teljes körű felülvizsgálat
  • Oltóvíz tároló medencék, tartályok
 • Egyes tartozékok nyomáspróbája
  • Karbantartás és ellenőrzés
  • Fali tűzcsapszekrények és tartozékai
  • Földalatti valamint föld feletti tűzcsapok és tartozékai
  • Oltóvíz tároló medencék, tartályok

írjon nekünk!

esettanulmányok / referenciák