RENDEZVÉNYEK BIZTOSÍTÁSA

Ügyfeleink rendezvényeit biztosítjuk, azaz elvégezzük a tűzvédelem kapcsán előírt feladatokat, illetve teljes körűen teljesítjük a munkavédelmi és környezetvédelmi kötelezettségeket.

Épületben szervezett rendezvények

A művelődési, sport- és oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként, valamint az 500 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségben tartott kulturális és sportrendezvények kapcsán a rendezvény felelős szervezője köteles írásban meghatározni a tűzvédelmi biztonsági intézkedéseket. A vonatkozó dokumentumot a rendezvény időpontja előtt 15 nappal el kell küldeni a tűzvédelmi hatóságnak.

A Biztonsági intézkedési terv tartalmazza:

 • a kiürítési számításokat,
 • a résztvevők tervezett létszámát, elhelyezkedését
 • a kijáratokat, kiürítési útvonalakat,
 • tűzoltási felvonulási utakat, területeket,
 • az oltóvízforrásokat, a közművek nyitó és záró szerkezetét feltüntető rajzzal
 • a menekülésben korlátozott személyek tervezett elhelyezését és létszámát tartalmazó helyszínrajzot.
 • a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait,
 • a tűz esetén szükséges teendőket, a tűz jelzésének és oltásának módját.

Szabadtéri rendezvények

A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény szervezője szintén köteles írásban meghatározni, majd a rendezvény kezdetének időpontja előtt tíz nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóságnak eljuttatni.

„A RENDEZVÉNY BIZTOSÍTÁSÁNAK A TERHEIT LEVESSZÜK A VÁLLÁRÓL”

KÉSZ A DOKUMENTÁCIÓ? MOST JÖN AZ OKTATÁS!

A szervezőnek biztosítania kell a szükséges tűzvédelmi oktatást a rendezvényen feladatot ellátó személyek, a biztonságért felelős személyzet és a tűzveszélyes tevékenységet végzők számára.

Ügyfeleink rendezvényén biztosítjuk az oktatást minden munkavállaló, így a külsős alkalmazottak esetén egyaránt.

TŰZOLTÁSRA ALKALMAS KÉSZÜLÉKEK, BIZTONSÁGI FELIRATOK

A rendezvények létesítményei mellett minden vendéglátó és kereskedelmi egység védelmére kötelező meghatározott méretű és mennyiségű hordozható tűzoltó készüléket tartani.

Az előírásoknak megfelelően biztosítjuk a készülékeket, elhelyezzük a biztonsági feliratokat, ábrákat és figyelmeztetéseket, illetve szükség esetén jelöljük kijáratokat és a menekülő útvonalakat.r

Nagy rendezvények esetében pedig természetesen hozzuk a tűzoltó autót, amely a rendezvény teljes időtartama alatt csőre töltve, készen várja, hogy bevethessék.

RENDEZVÉNYEKKEL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSAINK

Tervezési feladatok

A rendezvények tervezési fázisában:

 • becsatlakozunk a csapat munkájába,
 • támogatjuk az ötletek kivitelezését,
 • megtervezzük a tűzvédelmi feladatokat
 • elkészítjük a dokumentációt,
 • kijárjuk a tervdokumentáció engedélyezését,
 • tartjuk a kapcsolatot a hatóságokkal.

A rendezvény előkészítése

Közvetlenül a rendezvény előtt gondoskodunk minden előírt teendőről:

 • kihelyezzük a tűz- és munkavédelmi eszközöket,
 • elhelyezzük a biztonsági táblákat, feliratokat,
 • biztosítjuk a menekülő útvonalak láthatóságát,
 • a tervdokumentációban meghatározott kapacitással készülünk,
 • ha a rendezvény mérete indokolja, tűzoltóautót is hozunk,
 • előkészítjük a kockázatoknak megfelelő védőruhákat,
 • gondoskodunk a rendezvény lebonyolítóinak az oktatásáról.

A rendezvényen láthatatlanok vagyunk

Jelen vagyunk; ám csak a háttérben figyelünk és vigyázunk észrevétlenül. Csak azért vagyunk a rendezvényen, hogy segítsünk, s ha nem muszáj, garantáltan nem szólunk bele a szervezők tevékenységébe.

A KÖTELEZETTSÉGEKRŐL

A rendezvények szervezésére vonatkozó jogszabályok

 • Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
 • 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről
 • 5/2006. (II.7.) Eü rendelet a mentésről
 • 2017. évi LXVII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
 • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
 • villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 477/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

A szervezőnek körültekintően kell eljárnia,
hiszen más szabályok vonatkoznak egy céges kerti parti, óvodai karácsonyi ünnepség és egy városszéli rockfesztivál megszervezésére.

Mik a legfontosabb kérdések?

 • Hol lesz a rendezvény?
  pl.: sportlétesítmény, művelődési ház, szabad tér, rendezvénysátor
 • Mekkora létszám várható
  300 fő alatt vagy fölött
 • Milyen jellegű a rendezvény?
  pl.: vásár, kiállítás, konferencia, előadás, zenés, táncos mulatság

FIGYELEM!!!

 • A jogszbályokat pontosan kell ismernie a rendezvény szervezőjének!
 • Szükség lehet a rendezvény tényéről tájékoztatni az I. fokú tűzvédelmi hatóságot és/vagy a jegyzőt!
 • Meg kell felelni a rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek!
 • Nagy létszámú rendezvény esetén meg kell vizsgálni, hogy:
  • az épület alkalmas-e az adott létszám befogadására?
  • a kijárati ajtók megfelelőek-e a kiürítéshez?
  • Biztosítható-e a kiürítése normaidőn belül?

Ha a rendezvény létszáma 300 főnél nagyobb, és a rendezvény helyszínéül szolgáló helyiség nem alkalmas tömegtartózkodásra (és ragaszkodunk hozzá), akkor biztosítani kell azt, hogy az ajtók a rendezvény teljes időtartama alatt nyitott állapotban rögzítve maradjanak. E kérdéskörnek bővebben az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben olvashatsz utána.

A rendezvényszervezőnek 15 nappal a rendezvény időpontja előtt be kell nyújtania a tűzvédelmi, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentációt a tűzvédelmi hatósághoz. Ennek tartalma:

 • kiürítési számítás
 • a rendezvény helyszínén a résztvevők tervezett elhelyezkedését és létszáma
 • kiürítési útvonalak
 • kijáratok
 • tűzoltási felvonulási utak és területek
 • közművek nyitó és záró szerkezetét feltüntető és az oltóvízforrások
 • a menekülésben korlátozott személyek tervezett elhelyezése és létszáma
 • tartalmazó méretarányos helyszínrajz
 • a kiürítési útvonalak, tűzoltási felvonulási utak és terület feltüntetése
 • a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatai
 • a tűz esetén szükséges teendők
 • a tűz jelzésének és oltásának módja

A dokumentum elkészítéséhez szükséges lehet egy tűzvédelmi szakképzettséggel rendelkező személy segítsége is. Az előzetes tájékoztatás azt bizonyítja, hogy nem alaprendeltetéshez tartozó épülethasználat esetén is biztosítottak az alapvető tűzvédelmi feltételek.

írjon nekünk!

esettanulmányok / referenciák