Oktatás

A vállalati védelemhez kapcsolódó oktatásokat minden munkavállaló részére biztosítani kell, és a törvény előírása szerinti rendszerességgel meg kell ismételni.

Kötelező feladat az oktatások adminisztrálása, azaz elsősorban az oktatási napló és a naprakész jegyzőkönyvek készítése a tematika megjelölésével ellátva és a résztvevők aláírásával hitelesítve.

„A VÉDELEM OKTATÁSA A VÁLLALATI BIZTONSÁG MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA”

AZ OKTATÁS ELEMEI

A dolgozónak meg kell ismernie:

 • a jogszabályok által biztosított jogokat és kötelezettségeket,
 • a belső előírások, utasítások rá vonatkozó rendelkezéseit,
 • a biztonságos munkavégzés elemeit,
 • a munkájával, munkahelyével összefüggő ártalmak, veszélyek elhárításának módját,
 • az alkalmazott anyagok, eszközök jellemzőit,
 • a javasolt gyakorlati teendőket (pl. elsősegély nyújtás kapcsán).

MIKOR VAN SZÜKSÉG VÉDELMI OKTATÁSRA? DOLGOZUNK?

 • Új munkatárs felvételekor, munkába állásakor,
 • Munkahely, vagy munkakör megváltozásakor,
 • Új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
 • Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
 • Munkaeszköz átalakításakor
 • Új munkaeszköz munkavédelmi szempontú üzembe helyezésekor,
 • Új technológia bevezetésekor
 • Rendszeresen, amennyiben a törvény előírja
 • Súlyos kimenetelű, vagy rövid időn belül több baleset esetén.
 • Támogatjuk a munkavállalók tudatformálását a balesetek megelőzése érdekében
 • Szaktanácsadással segítjük a munkáltatók döntéseit.

SZOLGÁLTATÁSAINK

Oktatási anyagok biztosítása

 • képzési tematikák, programok megtervezése
 • a szükséges képzések kialakítása, testreszabása
 • egyedi képzések létrehozása

A KÖTELEZETTSÉGEKRŐL

Oktatás

 • Frontális oktatás
  • csoportok részére,
  • előre meghatározott időtartam és tartalom mentén,
  • a munkavégzéshez rugalmasan igazodva.
 • Távoktatás
  • Telekommunikácis eszközökkel (videotelefon
  • E-learning eszközökkel
  • Video alapú e-learning eszközökkel

Vizsga lebonyolítása

 • a szükséges tesztek előállítása
 • az értékelés elvégzése
 • az eredmény igazolása

írjon nekünk!

esettanulmányok / referenciák