Építőipari koordinációs
feladatok ellátása

Az építőiparban nélkülözhetetlen, hogy a munkavédelmi, tűzvédelmi szolgáltatások ott legyenek biztosítva, ahol éppen az építkezés folyik, tehát olyan partnerre van szükség, aki képes az ország területén bárhol rugalmasan elvégezni a feladatokat.

Országos lefedettségének köszönhetően az Igniplus cégcsoport képes megfelelni az iparág igényeinek, ráadásul komplex szolgáltatásai révén költséghatékonyan képes megtervezni és ellátni az összes felmerülő feladatot.

„A KOMPLEX ÉPÍTŐIPARI BERUHÁZÁSOK SZÁMÁRA SZÜKSÉGES SZOLGÁLTATÁSOKAT KÉPESEK VAGYUNK BÁRHOL, BÁRMIKOR BIZTOSÍTANI”

SZAKMAI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Fontosnak tartjuk, hogy a meglévő kockázatok kapcsán biztos anyagi háttérrel szolgálhassuk ügyfeleinket,
ezért társaságunk ötven millió forintos értékhatárig szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik, a mi mulasztásunk
miatt kirótt bírságok kapcsán. Fennállásunk óta egyszer sem kellett élnünk ezzel a lehetőséggel.
Munkánk minőségét a legmagasabb elvárásoknak való megfelelést igazoló tanúsítványokkal tudjuk
igazolni, illetve rendelkezünk a feladatok elvégzéséhez szükséges összes jogosítvánnyal, ám sikerünkre
a legfényesebb bizonyíték mégis az, hogy üzleti együttműködéseink egynegyede már közel 15 éves.

HOGYAN DOLGOZUNK?

 • Hatóságorientált szemlélettel vizsgáljuk a vállalkozás tevékenységét, és tervezzük meg a szükséges feladatokat.
 • A legfontosabb feladatnak a prevenciót, a problémák megelőzését tekintjük.
 • Teljes körű munkavédelmi szakszolgáltatásokat nyújtunk ügyfeleinknek.
 • A KKV-k is nagyvállalati szintű kiszolgálásban részesülnek.
 • Megszervezzük és a lehető legkevesebb kieséssel bonyolítjuk le a munkavédelmi oktatást.
 • Rendszeresen hasznos munkavédelmi információkkal látjuk el ügyfeleinket.
 • Támogatjuk a munkavállalók tudatformálását a balesetek megelőzése érdekében
 • Szaktanácsadással segítjük a munkáltatók döntéseit.

SZOLGÁLTATÁSAINK

Komplex csomagok

Az építőíparban működő vállalkozások számára komplex csomagokat kínálunk, amelyek az összes számukra fontos elemet tartalmazzák.

Munkatársaink felmérik a pontos igényeket és ajánlatot készítenek, amely az összes törvényi előírásban rögzített elemet tartalmazza.

Miért pont mi?

 • Rendelkezünk a megfelelő tapasztalatokkal az építőiparban.
 • Bárhol képesek vagyunk ellátni a feladatokat az ország területén.
 • Rendelezünk a megfelelő szakmai jogosítványokkal és tapasztalattal a feladatok elvégzéséhez.
 • Költségkímélő megoldásokat alkalmazunk.

A KÖTELEZETTSÉGEKRŐL

Minimális követelmények az építési munkahelyeken

A 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről – címéből eredően – tartalmazza az építési munkahelyeken biztosítandó minimális követelmények felsorolását:

 • az építési munkahelyen rendet és tisztaságot kell tartani;
 • a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhetőségét, meg kell határozni a közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat;
 • meg kell határozni a munkahelyek kémiai biztonságával összefüggő szabályokat, ideértve a veszélyes anyagok és készítmények, a foglalkozási eredetű rákkeltők egészségkárosító hatásának megelőzésére vonatkozó előírásokat is;
 • gondoskodni kell a karbantartásról, az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről, az eszközök és berendezések rendszeres ellenőrzéséről, a meghibásodások elhárításáról;
 • az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani, biztosítani kell szabályos tárolásukat, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre;
 • meg kell határozni a veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes hulladékok kezelési és eltávolítási szabályait;
 • meg kell állapítani az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési törmelék tárolásának, elszállításának a szabályait;
 • rendszeresen át kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési idejét és módját, az organizációs tervet szükség szerint módosítani kell a munkák előrehaladásához, illetve a körülmények változásához igazodva;
 • biztosítani kell az együttműködést a munkáltatók és az önálló vállalkozók között az építési munkahely és a környezetében lévő ipari tevékenységek kölcsönhatásainak figyelembevételével.

Az építőipari munkavédelem különösen speciális területe a munkavédelmi szolgáltatásnak. Csak akkor lehet magas szintű munkavédelmi szolgáltatást nyújtani az építőipar számára, ha a megbízott munkavédelmi szakember (biztonsági és egészségvédelmi koordinátor) építőipari képesítéssel vagy építőipari jártassággal, és releváns szakmai referenciákkal rendelkezik.

Bontási munkák

A bontási munkálatokra is szigorú szabályok vonatkoznak:

 • Munkatervet kell készíteni, mely tartalmazza a bontás sorrendjét, technológiáját, eszközöket, segédszerkezeteket.
 • A munka kezdetét megelőző 15. napig azt jelenteni kell a munkavégzés helye szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelősége felé (ha feltételezhetően fennáll az azbesztexpozíciós veszély).
 • A munkavégzést követő 3 napon belül kell a bejelentést megtenni közmű meghibásodás esetén, előre nem tervezhető javítási munka esetén

írjon nekünk!

esettanulmányok / referenciák